Privacybeleid

De gemeente Zundert zorgt goed voor uw persoonsgegevens. De personen van wie de gemeente Zundert gegevens verwerkt, kunnen gebruik maken van hun AVG-rechten, bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien of te wijzigen.

Persoonsgegevens die u met de gemeente deelt, worden alleen gebruikt voor communicatie over de jaarlijkse mantelzorgwaardering. De gemeente Zundert zorgt voor tijdige vernietiging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid op de website van de gemeente.

Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen via privacy@zundert.nl.